Archive for juli, 2014

Erfpacht particulier woningbouw Ameland

juli 10, 2014

Per 1 juli 2014 hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gezamenlijk een nieuw model ontwikkeld waardoor nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte beter financierbaar worden. Dit model wordt op 1 juli in gebruik genomen.

Dit is ook toepasbaar voor de woningen van http://www.demiede.nl op Zuiderspruit Nes Ameland. Voor meer info over de prijs van cascowoningen en erfpachtcanon verkoop@demiede.nl

Koop zonder erfpacht blijft ook mogelijk. Zie nieuws op http://www.demiede.nl of https://demiedenieuws.wordpress.com/2014/07/16/zuiderspruit-4-nes-ameland/

info zie ook bijgevoegde links:

http://www.nvb.nl/nieuws/2014/2840/notariaat-en-banken-zorgen-voor-betere-financierbaarheid-erfpacht.htm

http://www.knb.nl/nieuwsberichten/notariaat-en-banken-zorgen-voor-betere-financierbaarheid-erfpacht

20140604 Zuiderspruit 4 6 8

Advertenties